ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΟΓΙΑΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Την καθυστέρηση των εξετάσεων για την επιβεβαίωση της αρχικής διάγνωσης των οροθετικών ατόμων επισημαίνει ο Βασίλης Γιόγιακας με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υγείας την οποία συνυπογράφουν οι κ.κ. Στέργιος Γιαννάκης, Θανάσης Μπούρας και Θεόδωρος Καράογλου.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι η αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης ενέχει κινδύνους και για το γενικό πληθυσμό καθώς η άμεση έναρξη της θεραπείας δε σημαίνει μόνο λιγότερες νοσηρότητες αλλά και προστασία της δημόσιας υγείας, αφού τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε θεραπεία είναι μη μεταδοτικά. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:
Τουλάχιστον 7.000 δείγματα αίματος παραμένουν ανεξέταστα στα εργαστήρια των 4 Εθνικών Κέντρων Αναφοράς Ρετροϊών της χώρας λόγω της έλλειψης αντιδραστηρίων για την επιβεβαίωση διάγνωσης, τη μέτρηση του ιικού φορτίου και τον γονοτυπικό έλεγχο. Πρόκειται για δείγματα που έχουν συλλεχθεί από τις μονάδες ειδικών λοιμώξεων όπου γίνεται η ιατρική παρακολούθηση των οροθετικών ατόμων και από τις δομές διεξαγωγής «στιγμιαίας εξέτασης» για την HIV λοίμωξη.
Εξαιτίας της έλλειψης αντιδραστηρίων είναι αδύνατη η έγκαιρη διάγνωση οροθετικών ατόμων, η ένταξή τους σε πρόγραμμα αγωγής και η ορθή παρακολούθηση της υγείας τους βάσει των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών. Η αδυναμία αυτή ενέχει κινδύνους και για το γενικό πληθυσμό καθώς η άμεση έναρξη της θεραπείας δε σημαίνει μόνο λιγότερες νοσηρότητες αλλά και προστασία της δημόσιας υγείας, αφού τα άτομα τα οποία βρίσκονται σε θεραπεία είναι μη μεταδοτικά.
Κατόπιν τούτων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Για ποιο λόγο δεν έχει δημοσιευθεί η προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας αντιδραστηρίων, πότε αναμένεται να δημοσιευθεί και ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας,
Αν και ποιες ενέργειες έχουν αναληφθεί για την πραγματοποίηση των εξετάσεων στα εργαστήρια των Κέντρων Αναφοράς μέχρι την προμήθεια αντιδραστηρίων, και με ποιο αποτέλεσμα,
Ποιος είναι ο τρέχων αριθμός ανεξέταστων δειγμάτων στα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς και για πόσο χρόνο έχει καθυστερήσει η διενέργεια εξετάσεων επιβεβαίωσης διάγνωσης, μέτρησης ιικου φορτίου και γονοτυπικού ελέγχου.