Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος θα βρίσκεται την Πέμπτη και την Παρασκευή 11 και 12 Μαΐου η Ήπειρος καθώς υπουργοί από 8 χώρες, ευρωβουλευτές και ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα βρίσκονται την Πέμπτη και την Παρασκευή στα Ιωάννινα, στα πλαίσια του 2ου Φόρουμ για τη Στρατηγική της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου που διοργανώνεται στην πόλη.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος, Υπουργοί και Αναπληρωτές Υπουργοί Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, ευρωβουλευτές και πλήθος ευρωπαίων αξιωματούχων, θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του.

Στο 2ο Forum θα γίνει απολογισμός της προόδου της Στρατηγικής από την έγκρισή της από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του 2014, επικεντρώνοντας κυρίως στα επιτεύγματα μετά το 1ο Forum, που πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπρόβνικ το Μάιο του 2016 και αναμένεται να συμβάλει σημαντικά ώστε να καθορισθεί η μελλοντική πορεία της εφαρμογής της Στρατηγικής.

Ήδη, από το Εναρκτήριο Συνέδριο της EUSAIR (Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2014), οι δομές διακυβέρνησης και διαχείρισης της Στρατηγικής έχουν τεθεί σε εφαρμογή. Το Σχέδιο Δράσης της Στρατηγικής έχει καθορίσει τους τέσσερις θεματικούς Πυλώνες της Στρατηγικής και τις προτεραιότητές τους όπως προέκυψαν από διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους: (1) Γαλάζια Ανάπτυξη, (2) Διασύνδεση της Μακροπεριφέρειας, (3) Ποιότητα του περιβάλλοντος, (4) Αειφόρος/Βιώσιμος Τουρισμός.
Για κάθε έναν από τους Πυλώνες αυτούς, οι σχετικές Θεματικές Ομάδες Καθοδήγησης έχουν αποφασίσει Δράσεις Προτεραιότητας. Σημαντική δουλειά έχει γίνει σχετικά με τη βασική μεθοδολογία για την «επισήμανση» έργων ενδιαφέροντος EUSAIR.
Επίσης, έχουν αναζητηθεί οι προσήκοντες τρόποι και διαδικασίες βελτίωσης της αμοιβαίας ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας μεταξύ των δομών διακυβέρνησης της EUSAIR και των ∆ιαχειριστικών Αρχών των συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων (εθνικών, περιφερειακών και εδαφικής συνεργασίας).

Το 1ο EUSAIR Forum, που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2016 στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, ήταν περιεκτικό και έθεσε σε κίνηση τις αναγκαίες διαδικασίες για την περαιτέρω ανάπτυξη της Στρατηγικής.
Αποτελεί κοινό στόχο όλων των εμπλεκόμενων μερών ότι το 2ο EUSAIR Forum θα πρέπει να κινηθεί σε μια προσέγγιση που θα εστιάζει αυτή τη φορά σε έναν από τους θεματικούς Πυλώνες της EUSAIR, δίνοντας παράλληλα πλήρη προσοχή στους άλλους τρεις Πυλώνες και τις οριζόντιες προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, έχοντας υπόψη και την Επικοινωνία της Επιτροπής σχετικά με τη Θαλάσσια Στρατηγική για την Αδριατική Θάλασσα και το Ιόνιο Πέλαγος, από την οποία η EUSAIR ωφελείται, ο πυλώνας «Γαλάζια Ανάπτυξη» έχει επιλεγεί ώστε να είναι το κεντρικό θέμα του 2ου Forum. Οι αλληλεπιδράσεις και η οικοδόμηση συνεργειών με τους άλλους Πυλώνες
της EUSAIR θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται στην υλοποίηση της Στρατηγικής συνολικά θα αποτελέσουν τα θέματα συζήτησης της ολομέλειας την πρώτη ημέρα του Forum.

Η ολομέλεια της δεύτερης μέρας θα εστιάσει στη Γαλάζια Ανάπτυξη. Με δεδομένο ότι οι εργασίες των Θεματικών Ομάδων Καθοδήγησης έχουν υπογραμμίσει τις ισχυρές αλληλεξαρτήσεις που υφίστανται μεταξύ των Πυλώνων, οι συνεδριάσεις της δεύτερης ημέρας θα εξετάσουν επίσης την αλληλεπίδραση μεταξύ Γαλάζιας Ανάπτυξης και των άλλων τριών Πυλώνων και θα αναζητηθούν τρόποι να διασφαλισθεί και να ενισχυθεί η απαραίτητη συνεργασία μεταξύ τους.

Συμμετοχή
Το 2ο EUSAIR Forum θα αποτελέσει μια σπουδαία ευκαιρία να προσεγγισθεί ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, του επιχειρηματικού τομέα και της κοινωνίας των πολιτών γενικότερα. Οι απόψεις και οι ιδέες τους για τη βέλτιστη πορεία της Στρατηγικής και την αποκόμιση κερδών από αυτήν θα είναι πολύτιμες και θα επηρεάσουν σημαντικά την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή της EUSAIR. Ενδιαφερόμενοι φορείς, δυνητικοί δικαιούχοι, ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες και φορείς χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχές που είναι αρμόδιες για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία και το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας και οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, θα συζητήσουν τις ευκαιρίες περαιτέρω συνεργασίας στην Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και για τους τέσσερις Πυλώνες της Στρατηγικής, καθώς επίσης και οριζόντια θέματα της EUSAIR (καινοτομία και ΜΜΕ, ανάπτυξη διοικητικών και άλλων ικανοτήτων στην περιοχή κλπ).

Υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εξωτερικών από τις οκτώ χώρες της EUSAIR (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία), Επίτροποι της ΕΕ, εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, εκπρόσωποι του συστήματος διακυβέρνησης της EUSAIR και άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών και αρχές υπεύθυνες για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ, θα είναι μεταξύ των ομιλητών του Forum.
Σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται επίσης από διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού τομέα.

Συναντήσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Φόρουμ
Υπουργική Σύνοδος
Το πρωί της Πέμπτης 11 Μαΐου, Υπουργική Σύνοδος, με τη συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Υπουργών αρμόδιων για τα Ταμεία της ΕΕ και του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ναυτιλιακών Υποθέσεων και Αλιείας, Karmenu VELLA, θα δώσει ανανεωμένη πολιτική ώθηση στην Στρατηγική, παρέχοντας γενικές κατευθύνσεις, καθορίζοντας προτεραιότητες και λαμβάνοντας σημαντικές αποφάσεις για την ανάπτυξη, τον εμπλουτισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή της Στρατηγικής.

Παράλληλες εκδηλώσεις (με την Υπουργική Σύνοδο)
Δύο σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν, στο πλαίσιο του Forum, παράλληλα με την Υπουργική Σύνοδο:
Παράλληλη Εκδήλωση 1 – Εργαστήριο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της EUSAIR
Η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Μαΐου, 2017 (9:00-13:00), με τη συμμετοχή στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του συστήματος διακυβέρνησης της EUSAIR και άλλων μακροπεριφερειακών στρατηγικών, εθνικών και περιφερειακών αρχών αρμόδιων για τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ στις χώρες της EUSAIR, καθώς και διακεκριμένων μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και της διεθνούς κοινότητας συμβούλων.
Σκοπός της εκδήλωσης θα είναι η συζήτηση των βασικών στοιχείων (μεθοδολογικών, θεματικών, θεσμικού πλαισίου) ενός αποτελεσματικού και αποδοτικού μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης της EUSAIR. Αυτό θα συμβάλει στον εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών και θα βοηθήσει στην επισήμανση πιθανών πληροφοριακών ή θεσμικών/διαδικαστικών ελλείψεων που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν.

Παράλληλη Εκδήλωση 2 – EUSAIR Business-to-business (B2B)
Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2017 (9:30-13:00), το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικότητας (Enterprise Europe Network - EEN-) διοργανώνει, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ελληνική Δημοκρατία, συναντήσεις Business-to-Business (B2B), στο πλαίσιο του 2ου EUSAIR Forum. Η εκδήλωση αυτή θα συγκεντρώσει εμπορικά επιμελητήρια, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα, επιχειρηματικά clusters και άλλους ενδιαφερόμενους από τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου. Θα παράσχει ευρείες δυνατότητες δικτύωσης, με στόχο την εξεύρεση κατάλληλων εταίρων για νέα έργα, την προώθηση της ανάπτυξης πιο μακροπρόθεσμων διασυνδέσεων, την ενίσχυση της πληροφόρησης και των συνεργασιών και τη διερεύνηση νέων, αμοιβαίως επικερδών επιχειρηματικών ευκαιριών. Η εκδήλωση θα δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρηματικούς και ερευνητικούς οργανισμούς, καθώς και σε φορείς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης από τις χώρες της Αδριατικής και του Ιονίου (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ελλάδα, Κροατία, Ιταλία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία) να παρουσιάσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και να βρουν τους κατάλληλους εταίρους για διεθνείς συνεργασίες. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ, οι συμμετέχοντες θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να
ενημερωθούν από εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιφερειακούς φορείς σχετικά με πολιτικές, προγράμματα και δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Βασικοί θεματικοί τομείς
• Θαλάσσιες τεχνολογίες
• Υδατοκαλλιέργειες
• Τρόφιμα και ποτά
• Θαλάσσιες μεταφορές και υπηρεσίες
• Θαλάσσιο περιβάλλον
• Τουρισμός

Τις εργασίες της Ολομέλειας του Φόρουμ στις 14:00 μ.μ. της Πέμπτης θα χαιρετίσουν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων Ιωάννης Μήτσης, ο οποίος την τελευταία ημέρα θα παρουσιάσει και τα συμπεράσματα από τις Β2Β συναντήσεις της πρώτης μέρας. Τις εναρκτήριες ομιλίες θα κάνουν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος, Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης και ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Από πλευράς Ηπείρου στο πάνελ της 1ης ημέρας συμμετέχουν ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, Στράτος Ιωάννου με θέμα: «Πολιτιστικές Διαδρομές μέσα από τα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου: Μια ολοκληρωμένη χωρική παρέμβαση», ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανδρέας Νταής, με θέμα: «Εφοδιαστική Αλυσίδα Εγνατίας-Ιονίου – Αδριατικής: Νέα Εποχή για τα Λιμάνια και τις Μεταφορές» και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας Ιωάννης Χεκίμογλου με θέμα: «Ενίσχυση της Γαλάζιας Ανάπτυξης μέσω της δημιουργίας αειφόρων/βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών».