Η δοκιμαστική λειτουργία του εργοστασίου επεξεργασίας ΑΣΑ ξεκινά στις 4 Οκτωβρίου του 2018 και η κανονική λειτουργία στις 21 Ιανουαρίου του 2019.

Αυτό κάνει γνωστό ο πρόεδρος του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Ηπείρου Στάθης Γιαννούλης, ο οποίος την Δευτέρα, μαζί με τους προέδρους των άλλων δύο Συνδέσμων Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου, με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ηπείρου και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, της αναδόχου του έργου, είχαν συνάντηση στο χώρο του εργοστασίου, όπου συζητήθηκε η έγκυρη επίλυση των προβλημάτων που τυχόν ανακύψουν για την σωστή λειτουργία της Μονάδας.

Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 και βρίσκεται στο 90% υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και σε λίγες εβδομάδες ολοκληρώνεται.

Το έργο κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Παράλληλα με την κατασκευή του εργοστασίου, δρομολογούνται η κατασκευή των Μονάδων Κομποστοποίησης, τα Πράσινα Σημεία και άμεσα πρέπει να χρηματοδοτηθούν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων των Δήμων.

«Χρέος όλων μας να συνεχίσουμε την προσπάθεια ώστε με την ολοκλήρωση του έργου να είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν είναι εύκολο. Απαιτείται σωστός σχεδιασμός και συνεργασία Δήμων και Περιφέρειας ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα» σημειώνεται από τον κ. Γιαννούλη.

Η Μονάδα Εγκατάστασης Αποβλήτων (ΜΕΑ) εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου και αποτελείται από τη Μονάδα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλήτων αλλά και τη Μονάδα διαχείρισης προδιαλεγμένων οργανικών (βιοαποβλήτων).

Η Μονάδα έχει σχεδιαστεί ώστε να επεξεργάζεται κατ’ ελάχιστον 72.000tn/έτος σύμμεικτα απόβλητα και 8.000 tn/έτος προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα, ενώ η μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας (βάσει ΑΕΠΟ) είναι 105.000tn/έτος (για σύμμεικτα και προδιαλεγμένα).

Βασικά Χαρακτηριστικά ΜΕΑ:

Τεχνολογική Λύση: Μηχανική Ανακύκλωση για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος με στόχο την παραγωγή κόμποστ. Ποσότητα εισερχομένων σύμμεικτων αποβλήτων: min 72.000 τον/έτος και max 105.000 τον/έτος.

Ελάχιστο Ετήσιο Ποσοστό Ανάκτησης Ανακυκλώσιμων Υλικών: 60% επί των εισερχομένων ανακυκλώσιμων υλικών. Μέγιστο Ετήσιο Ποσοστό Υπολείμματος: 32% κ.β. επί των εισερχομένων ΑΣΑ.

Σήμερα στους ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Ηπείρου «οδηγείται» πάνω από το 83% κ.β. της συνολικής παραγόμενης ποσότητας απορριμμάτων.

Ελάχιστο ποσοστό εκτροπής βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων (ΒΑΑ): 80% επί των εισερχομένων ΒΑΑ.Όλα τα κτίρια της μονάδας θα είναι κλειστά και θα λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των οσμών.

Gate fee (τέλος εισόδου):BT1: Βασική Τιμή ανά τόνο Αποδεκτών Συμβατικών Αποβλήτων από 0 – 80.000 τόνους: : 45,01 €/τόνοBT2: Βασική Τιμή ανά τόνο Αποδεκτών Συμβατικών Αποβλήτων από 80.001 – 105.000: 31,51 €/τόνο προσφερόμενη μεσοσταθμική τιμή: 41,8 €/τόνο.