Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος, με την υπ’ αριθμ 1121/2019 απόφασή του όρισε Αντιδημάρχους του Δήμου Ηγουμενίτσας τους κάτωθι:

-Βασίλειο Γκόλια, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Θεμάτων
-Μιχάλη Γκίκα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Δόμησης
-Ελευθέριο Κώστα, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Επιχειρηματικότητας και Εμπορικών Δραστηριοτήτων και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου
-Απόστολο Τζώρτζη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και κατά τόπον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου
-Ηλία Λώλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνική Πολιτικής και Ποιότητας Ζωής
-Γεράσιμο Φουσέκη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας

clevermedia

 ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

multirama

 tentes

daikin

itech