ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Μια ιστορία που ξεκίνησε πριν ακριβώς 20 χρόνια και η οποία έχει περάσει από πολλά κύματα επανέρχεται στην επικαιρότητα, ξανά με άσχημα μαντάτα.

Ο λόγος για το Βιοτεχνικό Πάρκο Θεσπρωτίας το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1999

στην περιοχή της Γκρίκας, με το τελικό κόστος του, μία δεκαετία μετά, να ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, είκοσι χρόνια μετά την έναρξη και δέκα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, οι επιχειρήσεις που είναι εγκαταστημένες στο πάρκο είναι λίγες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την  υλοποίηση του εμπορευματικού κέντρου του ΟΛΗΓ με τον ένα πόλο να χωροθετείται στο λιμάνι και τον άλλο δίπλα ακριβώς από το βιοτεχνικό πάρκο.

Ωστόσο, την υπόθεση «ΒΙΟ.ΠΑ. (Βιοτεχνικό Πάρκο) Θεσπρωτίας» φαίνεται ότι έχει κι άλλες διαστάσεις, οι οποίες συνδέονται με το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου. Οι οικονομικές εκκρεμότητες αφορούν ένα μεγάλο δάνειο 490.000 ευρώ που πάρθηκε το 2014 από τον φορέα του ΒΙΟ.ΠΑ., στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχουν ο Δήμος Σουλίου (48,16%), η Περιφέρεια Ηπείρου (39,56%) και το Ελληνικό Δημόσιο-Υπουργείο Οικονομικών (11,88%), και μια επιδότηση ύψους 330.436 ευρώ για το οποίο υπάρχει εισήγηση να επιστραφεί. Το δάνειο είχε παρθεί με το επιχείρημα ότι απαιτείται η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για την εκταμίευση της τελευταίας δόσης ύψους 510.000 ευρώ από το υπουργείο Οικονομίας.

Το θέμα προσπάθησε να αναδείξει η περιφερειακή παράταξη «Κοινό των Ηπειρωτών» του Γιώργου Ζάψα στην τελευταία συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου, με αφορμή τη συζήτηση για την εκλογή εκπροσώπων στο Βιοτεχνικό Πάρκο Α.Ε.

Ο κ. Ζάψας είχε καταθέσει μάλιστα στο συμβούλιο μια σειρά από δημόσια έγγραφα που ήρθαν σε γνώση του, λέγοντας μάλιστα ότι «κάποιος τα άφησε έξω από το γραφείο του».

Τα έγγραφα αυτά αφορούν εισηγήσεις του 2018 από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας προς τη γνωμοδοτική επιτροπή ΒΕΠΕ, που μετά από επανέλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, θίγουν διάφορα ζητήματα: επικαλύψεις έργων, αδυναμία διαχωρισμού των εργασιών ηλεκτροδότησης του πάρκου από τις εργασίες ηλεκτροδότησης εγκατεστημένων στο πάρκο επιχειρήσεων, μη πιστοποίηση επιλέξιμων δαπανών, μη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και πολλά άλλα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα τα οποία η παράταξη έδωσε στη δημοσιότητα, η ομάδα ελέγχου προτείνει την απένταξη του Βιοτεχνικού Πάρκου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (η χρηματοδότηση του έργου έγινε σταδιακά από διάφορες πηγές, από το Β’ ΚΠΣ μέχρι εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) και την έντοκη επιστροφή της προκαταβολής ύψους 330.436 ευρώ.

πηγή: typos-i.gr

clevermedia

 ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

multirama

 tentes

daikin

itech