Τα παραδοσιακά μονοπάτια της Θεσπρωτίας μπορούν να φέρουν τουρίστες. Ένα σημαντικό βήμα είναι η αξιοποίησή τους, ώστε να συντελέσουν στην τουριστική προώθηση του τόπου. Ο ήχος από τις πετρούλες στις σόλες των παπουτσιών, το κελάρυσμα του νερού πίσω από τα δέντρα, το ψιθύρισμα του ανέμου στα κλαδιά, οι μυρωδιές από τα βότανα στη μύτη, ο καθαρός αέρας στα πνευμόνια, ο ανοιχτός ουρανός και το επιβλητικό τοπίο στο οπτικό πεδίο είναι τα στοιχεία της πεζοπορίας στη Θεσπρωτική ύπαιθρο.

Είναι μια συμφωνία ερεθισμάτων, που ενεργοποιούν όλες τις αισθήσεις του περιπατητή και αυτό σε συνδυασμό με το σωματικό κέρδος της ήπιας άθλησης και την ψυχολογική αγαλλίαση της άμεσης επαφής με τη φύση, συνθέτουν το ολιστικό μπουκέτο ωφελειών που προσφέρει στον περιηγητή ο πεζοπορικός τουρισμός. Από αυτό το ολοένα ανερχόμενο τουριστικό προϊόν όμως έχει να κερδίσει η περιοχή, που το φιλοξενεί. Ο εναλλακτικός τουρισμός, στον οποίο εντάσσονται οι πεζοπορικές διαδρομές, έχει μέλλον, καθώς η επαφή με τη φύση όλο και κερδίζει έδαφος. Είναι ταχύτατη η εξέλιξη του πεζοπορικού τουρισμού και υπάρχει ανάγκη σε τοπικό επίπεδο συντονισμού και ανάπτυξης δικτύου όλων όσων ενδιαφέρονται για αυτόν τον τομέα.

Η.Μ