Ο Νίκος Καλαντζής, Δήμαρχος Ζηρού με 17 ψήφους έναντι 12 του Δημάρχου Ζίτσας, Μιχάλη Πλιάκου είναι ο μεγάλος νικητής των εκλογών για το προεδρείο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ηπείρου. Από την διαδικασία απουσίαζε ο Γιάννης Σεντελές και η κάλπη έβγαλε 1 άκυρο.

Για τη θέση του αντιπροέδρου, εξελέγη ο ο πρώην Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας με 16 ψήφους, έναντι  14 ψήφων που έλαβε ο αντιδήμαρχος έργων του Δήμου Ιωαννιτών Γιώργος Αρλέτος.

Πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη (ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων) εξελέγησαν: δηλαδή οι Κώστας Τζαφέας, Νίκος Έξαρχος, Πάυλος Σαραμπασίνας, Κωνσταντίνος Ακρίβης, Βασίλης Βλέτσας, Δέσποινα Ζειμπέκογλου, Ανδρέας Καγκιούζης, Γιώργος Μπουκουβάλας, Βαγγέλης Πήχας, Λάμπρος Σερβετάς.