Θα μισθωθούν μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης με χειριστές στη Θεσπρωτίας για δρόμων, ρεμάτων και φράγματος. Ειδικότερα για καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή Λίστα Φιλιατών καθώς και τεχνικών έργων επί της επαρχιακής οδού προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Για καθαρισμό φράγματος ποταμού Καλαμά από κορμούς δέντρων και φερτά υλικά για την απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς και για αποφυγή πλημμυρών.

Για καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Αμπελιών Δήμου Ηγουμενίτσας προς αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.
Για καθαρισμούς επαρχιακού δικτύου από φερτά υλικά στην περιοχή Σεβαστού - Αμπελιάς Δήμου Σουλίου και καθαρισμός ρέματος.
Προστασία της περιοχής Κορύτιανης στον Καλαμά προς αποφυγή πλημμυρών.
H. M.