Μεγάλη ποσότητα τροφίμων έστειλε στη Θεσπρωτία το ίδρυμα Μποδοσάκη. Συγκεκριμένα ενίσχυσε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Ηγουμενίτσας. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1972 και είναι ένα από τα πιο γνωστά κοινωφελή Ιδρύματα της Ελλάδας.
Η ίδρυσή του αποτελεί την κορυφαία πράξη κοινωνικής προσφοράς του Πρόδρομου Μποδοσάκη – Αθανασιάδη, και εμπνέεται από την παράδοση της φιλανθρωπίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης των Ελλήνων της Ανατολής και της Διασποράς.


Το Ίδρυμα Μποδοσάκη έχει βαθιά γνώση του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού τομέα στην Ελλάδα. Από τη στιγμή της ίδρυσής του ως σήμερα, έχει διαθέσει περισσότερα από 450 εκατομμύρια ευρώ για την εκπλήρωση των σκοπών του.
Έμφαση δίνεται στη μείωση της ανισότητας των ευκαιριών, στην εκπαίδευση των νέων και στην υποστήριξη ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί τις βασικές δραστηριότητές του από ίδιους πόρους. Ωστόσο, προκειμένου να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία, το Ίδρυμα καλεί ιδιώτες δωρητές, εταιρείες (στο πλαίσιο δράσεων ΕΚΕ) καθώς και άλλα ελληνικά και ξένα ιδρύματα να στηρίξουν τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του, αξιοποιώντας τους μηχανισμούς υλοποίησης, παρακολούθησης και λογοδοσίας που διαθέτει.
Σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια, το Ίδρυμα Ίδρυμα αναπτύσσει μια ενεργή πολιτική ανεύρευσης πόρων (fundraising) και δραστηριοποιείται στη διαχείριση προγραμμάτων τρίτων.
H. M.