Έργα βελτίωσης του οδικού δικτύου, των αγροτικών υποδομών, αντιμετώπισης ζημιών από τα καιρικά φαινόμενα και πολιτισμού, προωθούνται προς υλοποίηση στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Ηπείρου, με αποφάσεις που έλαβε η Οικονομική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί και επίκειται η υπογραφή των συμβάσεων για τα έργα:

- «Αποκατάσταση βατότητας οδού προς κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιοκάτουνου και σύνδεσή τους με την Ε.Ο. Άρτας - Τρικάλων», προϋπολογισμού 124.000 ευρώ. Ανάδοχος: Τ.Ε.ΚΑΤ. Ο.Ε.
- «Αποκατάσταση οδού Αχλαδέα - Ανάληψη – Κάτω Λίππα», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ. Ανάδοχος: Δημήτριος Φάης.
- «Ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού κόμβος Ζωτικού – Άγιος Ανδρέας», προϋπολογισμού 377.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.
- «Αποκατάσταση βατότητας οδού πρόσβασης στα Λουτρά Καβασίλων», προϋπολογισμού 323.000ευρώ. Ανάδοχος: RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ.
- «Συντήρηση στραγγιστικών τάφρων πεδιάδας Άρτας», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Ανάδοχος: ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.
- «Συγκοινωνιακά έργα στη Δημοτική Ενότητα Λούρου και στις Τοπικές Κοινότητες Βρυσούλας και Άνω Ράχης της Π.Ε. Πρέβεζας» προϋπολογισμού 53.400 ευρώ. Ανάδοχος: Άγγελος Τσιμπίκης

Επίσης κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για το έργο:
- «Αποκατάσταση καθολικού Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Φραγκάδων Δήμου Ζαγορίου», προϋπολογισμού 175.000 ευρώ. Ανάδοχος: Π. Παπαδημητρίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εγκρίθηκαν οι διαγωνισμοί και αναδείχτηκαν προσωρινοί ανάδοχοι για τα έργα:

- «Αποκατάσταση βατότητας οδών και σύνδεσή τους με επαρχιακή οδό στα όρια του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων προς εξυπηρέτηση Α.Μ.Ε.Α.», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ανάδοχος: Γ. Τάσσης – Γ. Δημητρίου Ο.Ε.
- «Αποκατάσταση οδού Κ. Ζάλογγο – Βερενίκη», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Ευγένιος Παππάς.
- «Διαγραμμίσεις - Αποκαταστάσεις στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 160.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Καρακάξας Γεώργιος.
- «Ανάπλαση εισόδου Κόνιτσας (Α’ Φάση)» προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Ντάφλης Γεώργιος
- «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Ντάφλης Γεώργιος
-«Κατασκευή τεχνικών έργων επί της 10ης επαρχιακής οδού Στεφάνης – Θεσπρωτικού - Άσσου», προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Φώτιος Στέφανος