ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμος Νικολάου Σκουφά μπορεί να αντέδρασε στη διπλή χρέωση για τη διαχείριση των απορριμμάτων του, δεν είναι ο μόνος ωστόσο Δήμος που καλείται να το πράξει, αφού αυτό έχουν συνομολογήσει οι 18 Δήμοι της Ηπείρου, δια των Φορέων Διαχείρισης Απορριμμάτων των τεσσάρων Νομών της Περιφέρειας, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η Περιφέρεια Ηπείρου έρχεται απλά να υλοποιήσει συμφωνημένες πράξεις με τους τέσσερις παλιότερους προέδρους των Νομαρχιακών ΦΟΔΣΑ, ωστόσο υπάρχει το «αγκάθι» της μη ολοκλήρωσης των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, η οποία βαρύνει την περιφερειακή αρχή. Στο δεδομένο αυτό μπορεί να πατήσουν οι Δήμοι, δια του Περιφερειακού τους ΦΟΔΣΑ πλέον, προκειμένου να αμφισβητήσουν την ισχύ των προγραμματικών συμβάσεων με την Περιφέρεια Ηπείρου, οι οποίες προβλέπουν ότι οι Δήμοι υποχρεούνται να πηγαίνουν τα σκουπίδια τους στους κατά τόπους Σταθμούς Μεταφόρτωσης.

Η Περιφέρεια Ηπείρου διατείνεται ότι απεύθυνε διαρκείς οχλήσεις προς τους ενδιαφερόμενους, από το στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας ακόμα, για την (επερχόμενη) υλοποίηση της «Προγραμματικής Σύμβασης», μεταξύ των 18 Δήμων και της Περιφέρειας. Αυτό σήμαινε έναρξη πληρωμής από την «εμπορική λειτουργία»!

Οι Δήμοι - όχι όλοι αλλά όσοι λίγοι αντιδρούν φωναχτά σήμερα, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Ν. Σκουφά - υποστηρίζουν ότι από μόνη της η «Εμπορική λειτουργία» του εργοστασίου, χωρίς την ολοκλήρωση των δικτύων επεξεργασίας και μεταφοράς (Πράσινα Σημεία και ΣΜΑ), δεν τους υποχρεώνει να παραδώσουν σκουπίδια και να τα πληρώσουν! Κι εκεί, ξεκινάει η κόντρα που στην απαρχή της έχει ως πρωταγωνιστή το μικρό Δήμο Ν. Σκουφά.

Μικρός στον πληθυσμό αλλά δείτε πόσα οφείλει στο εργοστάσιο:

Βάση πληθυσμού και ποσοτήτων (ζυγολόγια ΧΥΤΑ τελευταίων ετών) για το 2019, ο Δήμος Ν. Σκουφά παράγει 3.200 τόνους απορριμμάτων επί 50,20 ευρώ με ΦΠΑ τον τόνο που είναι το gate fee του εργοστασίου, άρα 160.640 ευρώ

Σύμφωνα με στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Ηπείρου, για το 2019 εισπράχθηκαν από τους Δήμους της Ηπείρου 2.473.848,32 ευρώ και αποδόθηκαν στον ανάδοχο του εργοστασίου 2.229.208,47 ευρώ. Μέχρι 31/1/2020 η χρέωση με ΦΠΑ από τη ΔΕΗ προς τους ασυνεπείς Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1,233 εκατ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες οφειλές εξ αυτών να έχουν όπως φαίνεται στον πίνακα, οι Δήμοι Αρταίων, Ηγουμενίτσας, Πάργας και Ζηρού. Πληρώνουν κανονικά οι Δήμοι Ιωαννιτών, Φιλιατών και Κ. Τζουμέρκων και μέχρι 31/12/2019 δεν είχαν καθόλου οφειλές.

Με προ εβδομάδος έγγραφό της (αριθμ. πρωτ. 3209/323) προς τη ΔΕΗ, η Περιφέρεια Ηπείρου τονίζει πως η διαδικασία παρακράτησης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 239 του Νόμου 4555/2018.

«Μέχρι σήμερα αρκετοί Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου ανταπεξέρχονται συστηματικά στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους για την αποπληρωμή των μηνιαίων λογαριασμών υπηρεσιών προς την ανάδοχο εταιρεία λειτουργίας της εγκατάστασης ενώ άλλοι Δήμοι δεν τηρούν τις μηνιαίες υποχρεώσεις τους. σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση των εισπραχθέντων ανταποδοτικών τελών των Δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ΑΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Κρίσιμες ημερομηνίες

«Έναρξη περιόδου Υπηρεσιών Εγκατάστασης Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου (Εργοστάσιο ΑΣΑ)» τιτλοφορούνταν το Έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχου Ιωαννίνων, κ. Τατιάννας Καλογιάννη – Σταύρου, (αριθμ. 44304/139/29 Μαρτίου 2019), προς τους δήμους και Αναγκαστικούς Συνδέσμους της Περιφέρειας για την έναρξη της «εμπορικής λειτουργίας» του εργοστασίου.

Η υποχρέωση των Δήμων για καταβολή τελών έρχονταν σε εφαρμογή και υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης (22/03/2013) και της πρόσθετης Πράξης της 17/07/2017 της Περιφέρειας Ηπείρου και των συμβαλλομένων Φορέων της 1ης, 2ης, 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Π.Η. (το έγγραφο υπογράφουν αντίστοιχα οι Σπύρος Κωνσταντόπουλος, Αντώνης Νάστας, Στάθης Γιαννούλης και Γιάννης Λώλος).

«Οι Συμβαλλόμενοι επιβεβαιώνουν ότι η αρμοδιότητα βεβαίωσης και είσπραξης τελών από τους Δήμους, η οποία μεταβιβάστηκε στο Φορέα Υλοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο 12 της Προγραμματικής Σύμβασης, συμπεριλαμβάνει και τον καθορισμό του ύψους των τελών αυτών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης» τονίζεται στην Πρόσθετη Διευκρινιστική Πράξη της από 22/3/2013 Προγραμματικής Σύμβασης. Φορέας Υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Ηπείρου. Οι Φορείς Διαχείρισης έχουν μεταβιβάσει στην Περιφέρεια τις αρμοδιότητές τους που αφορούσαν στην υλοποίηση του έργου κατασκευής του εργοστασίου απορριμμάτων. Η δυνατότητα να «βάζει χέρι» η Περιφέρεια ή η ΔΕΗ στα ανταποδοτικά τέλη των Δήμων διατυπώνεται σαφώς στο συγκεκριμένο έγγραφο.

Εκκρεμεί σήμερα η δημοσίευση σε ΦΕΚ από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου –Δυτικής Μακεδονίας της απόφασης για την συγχώνευση σε ενιαίο ΦΟΣΔΑ Ηπείρου των τεσσάρων υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ. Πληροφορίες λένε πως η δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ θα γίνει εντός των επομένων δέκα το πολύ ημερών.

clevermedia

 ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

multirama

 tentes

daikin

itech