ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνεδριάζει με – ένα από τα πιο σημαντικά – θέμα τη στήριξη της αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής στην Ήπειρο, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020, και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Ηπείρου (Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα).

Το θέμα υπ’ αριθμ. 7 που εγγράφεται στην ημερήσια διάταξη ως «Ζητήματα που αφορούν την αγροτοκτηνοτροφική παραγωγή στην Ήπειρο – μέτρα στήριξης των μικρών παραγωγών» εισηγείται η «Λαϊκή Συσπείρωση».

Από τα άλλα θέματα, είναι η Έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου και Δήμου Μετσόβου, για διάθεση κατάλληλου προσωπικού για την τεχνική υποστήριξη του Δήμου, η Σύσταση και συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Ηπείρου και η η Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το  Δ΄ τρίμηνο έτους 2019 (εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού).

clevermedia

 ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

multirama

 tentes

daikin

itech