ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Μαρίνα 340 θέσεων, για σκάφη αναψυχής μήκους από 10 έως 25 μέτρων, φιλοδοξεί να κατασκευάσει στην  Ηγουμενίτσα ο Οργανισμός Λιμένος, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει 1,5 μήνα περίπου και η κατάθεση γραπτών απόψεων θα ολοκληρωθεί στις 20 Μαρτίου.

Η Μαρίνα Ηγουμενίτσας αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας για την ανάπτυξη δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων σκαφών, για τις περιοχές Ηγουμενίτσας, Πλαταριάς, Σαγιάδας και Σύβοτων.

Ο τουριστικός λιμένας προβλέπεται να δημιουργηθεί στο βόρειο άκρο του παραλιακού μετώπου της Ηγουμενίτσας, μπροστά από το κτιριακό συγκρότημα του ΤΕΙ Ηγουμενίτσας και τις παρακείμενες αθλητικές εγκαταστάσεις – τένις. Η θέση του έργου οριστικοποιήθηκε βάσει της μελέτης «Επικαιροποίηση Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα Ηγουμενίτσας».

Η οριζοντιογραφία της προτεινόμενης διάταξης του τουριστικού λιμένα, βάσει της «Προμελέτης Έργων Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Ηγουμενίτσας, συνίσταται στην δημιουργία ενιαίας χερσαίας ζώνης, έκτασης περίπου 47.800 μ2 και μήκους κρηπίδωσης περί τα 550μ.

Την Μ.Π.Ε. του έργου συνοδεύουν υποστηρικτικές μελέτες για την εκπόνηση της

Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του νέου Τουριστικού Λιμένα Ηγουμενίτσας:

  • Ακτομηχανική Μελέτη
  • Μελέτες Οδοποιίας
  • Υδραυλική Μελέτη
  • Αρχιτεκτονική Μελέτη
  • Μελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων

Οι μελέτες είχαν κατατεθεί στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού από τον Ιανουάριο του 2018 και ακολούθησε ένας γύρος γνωμοδοτήσεων από υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι Εφορείες Αρχαιοτήτων. Σύμφωνα με έγκυρες δημοσιογραφικές πληροφορίες, τη χωροθέτηση δεν ενέκρινε η Εφορεία Νεωτέρων μνημείων Ιωαννίνων, καθώς θεωρεί ότι τα ιστία των σκαφών αναψυχής θα «εμποδίζουν» τη θέα στο αρχιτεκτονικό… μνημείο (πρώην Ξενία) του Άρη Κωνσταντινίδη, μη λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη εκεί υπάρχουν τα κτίρια του ΤΕΙ, που ούτως ή άλλως έχουν κλείσει περιμετρικά το πρώην Ξενία.  

Να θυμίσουμε ότι με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων το 2008, τα πρώτα πέντε «Ξενία» της χώρας, Ηγουμενίτσας (1959, αρχιτέκτονας Αρης Κωνσταντινίδης), Βυτίνας (1965, Μπέτσιος), Καλαμπάκας (1960, Κωνσταντινίδης), Πλαταμώνα (1962, Βώκος), Παλιουρίου Χαλκιδικής (1962, Κωνσταντινίδης), χαρακτηρίστηκαν «Μνημεία».