Διαπολιτισμικός μεσολαβητής θα προληφθεί στο δήμο Ηγ/τσας, και συγκεκριμένα στο Κέντρο Κοινότητας, για να διευκολύνει την επικοινωνία με τους μετανάστες-πρόσφυγες.
Στόχος της πράξης είναι να διευκολυνθεί η επικοινωνία των προσφύγων και των μεταναστών με τους υπαλλήλους και γενικότερα να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες  υπηρεσίες.


Η επιλογή των Δήμων, στις δομές των οποίων θα τοποθετηθούν οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, έχει γίνει με βάση τα συγκεκριμένα κριτήρια: Ύπαρξη Κέντρου Φιλοξενίας στα γεωγραφικά όρια του δήμου - Συμμετοχή του δήμου στο πρόγραμμα φιλοξενίας αιτούντων διεθνή προστασία σε διαμερίσματα - Αριθμός νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στον δήμο (εκτός αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας).
H. M.