Τα διοικητικά συμβούλια, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας, πραγματοποίησαν συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηγουμενίτσας κύριο Ιωάννη Λώλο και έθεσαν τα παρακάτω θέματα:

1.Να εξασφαλιστούν όροι υγιεινής για μαθητές και εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων Εκπαίδευσης.

2.Να διασφαλιστούν όροι καθαριότητας με σταθερή εργασία καθαριστριών για όλα τα σχολεία.

3.Να χορηγηθούν επαρκή υλικά καθαριότητας.

4.Να δοθεί επιπλέον χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που έχουν ανακύψει.

 

Ηγουμενίτσα 20-05-2020

Δ.Σ. Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας

Δ.Σ. ΕΛΜΕ Θεσπρωτίας