Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου ενέκρινε δαπάνη 16.601,49 ευρώ, για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Θεσπρωτίας». 

Από το τέλος Ιουνίου – αρχές Ιουλίου και μέχρι το στάδιο συγκομιδής του ελαιόκαρπου, οι ελαιοκαλλιεργητές και στη Θεσπρωτία έρχονται αντιμέτωποι με το δάκο.


Ο δάκος είναι ο κυριότερος και ο πιο σοβαρός εχθρός της ελιάς. Προσβάλλει μόνο τον καρπό και προκαλεί σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να μειώνει την παραγωγή και να υποβαθμίζει την ποιότητα τόσο των επιτραπέζιων ελιών, όσο και του ελαιόλαδου που θα παραχθεί από καρπούς προσβεβλημένους από το δάκο. Τελικό αποτέλεσμα, βέβαια, είναι η μείωση του εισοδήματος του ελαιοκαλλιεργητή.
Είναι ένα μικρό δίπτερο έντομο, δηλαδή, μια μικρή μύγα, μοιάζει πολύ με οικιακή μύγα μήκος 4-5 χιλ. με κιτρινωπή κεφαλή και δύο μεγάλα μάτια, με θώρακα που φέρει μία κίτρινη κηλίδα και τέσσερις γκρίζες γραμμές και κιτρινοκαφέ κοιλιά.
Η ζημιά που προκαλεί είναι πολύ σοβαρή καθώς προκαλεί πρόωρη καρπόπτωση της τάξης του 30-40%. Επίσης, προκαλεί υποβάθμιση της ποιότητας της επιτραπέζιας ελιάς, ακριβώς διότι οι προσβεβλημένοι καρποί είναι ακατάλληλοι για τη διάθεσή τους στην αγορά για παρασκευή πράσινης τσακιστής ή μαύρης ελιάς. Επιπλέον, το ελαιόλαδο που θα προέλθει από προσβεβλημένους καρπούς είναι υποβαθμισμένης ποιότητας λόγω της αύξησης της οξύτητας και της υποβάθμισης των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών του λαδιού (ταγκή γεύση, κάψιμο λαιμού κ.ά.).
Η.M