Αν και από την αρχή υπήρχε δισταγμός, λόγω κορωνοϊού, ωστόσο κάποιοι σύλλογοι είχαν τη διάθεση να οργανώσουν πανηγύρια στα χωριά της Θεσπρωτίας.
Τελικά η εξέλιξη των πραγμάτων οδηγεί συλλόγους της Θεσπρωτίας στη σκέψη για ματαίωση πανηγυριών με τη συνηθισμένη μορφή τους.
Υπάρχουν πολλές πρακτικές δυσκολίες για να οργανωθούν τα πανηγύρια.


Και επί πλέον έχουν κόστος, που με τους περιορισμούς του κορωνοϊού, αλλά και τα τελευταία κρούσματα στη Θεσπρωτία, που σε ορισμένους έχουν δημιουργήσει φόβο, ο οποίος σιγά-σιγά ξεπερνιέται, δεν μπορεί αντικειμενικά να καλυφθεί.
Επιπλέον μεγάλο πρόβλημα προκύπτει και για τους μουσικούς, που θα χάσουν ένα μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους, που προέρχονταν από τα καλοκαιρινά πανηγύρια.
H.