«ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟ ΒΑΡΗ» ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Η Κτηματική Υπηρεσία Θεσπρωτίας ολοκλήρωσε την περασμένη Παρασκευή την χάραξη του αιγιαλού και της παραλίας για το τμήμα της Χερσαίας Ζώνης στο τμήμα του παλιού Τελωνείου. Μπροστά από το κτίριο της Αντιπεριφέρειας.

Και πιο συγκεκριμένα από το κατάστημα του «Ζαραβούτση» μέχρι τo κατάστημα «Τραμ».

Το συγκεκριμένο λοιπόν τμήμα είναι «απαλλαγμένο βαρών» που σημαίνει ότι είναι πια μια καθαρά δημοτική έκταση σαφώς οριοθετημένη και χωρίς οποιαδήποτε άλλα ζητήματα.

Η επόμενη κίνηση η οποία μπορεί να γίνει σήμερα κιόλας από το δήμο είναι να ζητηθεί η εν λόγω έκταση να περιέλθει χωρίς κανένα πρόβλημα στην διαχείρισή του.

Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εφόσον το ζητήσει ο Δήμος.

Με ποια επιχειρήματα;

Πρώτον: Την απόφαση απόδοσης της Χερσαίας Ζώνης τον Γενάρη του 2017 από το Δήμο στο αρμόδιο Υπουργείο, μέσα από την οποία προβλέπεται με σαφήνεια ότι όποια τμήματα «τακτοποιούνται» και «νομιμοποιούνται»  επιστρέφονται στον Δήμο.

Δεύτερον: Στην ομόφωνη απόφαση του διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ το οποίο δεν έχει καμία αντίρρηση επιστροφής τμημάτων που προβλέπονται στην παραχώρηση του Γενάρη του 2017.

Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα απολύτως εμπόδιο για το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητήσει πίσω το εν λόγω τμήμα της Χερσαίας Ζώνης, κάνοντας επί της ουσίας το πρώτο βήμα για την επιστροφή εκτάσεων της Χερσαίας που δεν θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες δράσεων του λιμανιού.