ΑΠΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΣΦΑ Ο ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ

Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία και την Πάτρα (με προοπτική για τροφοδότηση και άλλων πόλεων της Δυτικής Ελλάδας όπως ο Πύργος και το Αγρίνιο) περιλαμβάνεται στο νέο δεκαετές (2021-2030) σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το σχέδιο προβλέπει όμως την απένταξη του αγωγού Κομοτηνή - Θεσπρωτία που είναι σε εκκρεμότητα για διάστημα άνω των 10 ετών, αφήνοντας ουσιαστικά εκτός δικτύου φυσικού αερίου την Ήπειρο.

Η Ήπειρος είναι η μοναδική περιοχή της χώρας για την οποία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη διασύνδεσης με αγωγό φυσικού αερίου, την ίδια ώρα που σε ολόκληρη σχεδόν τη χώρα οι αγωγοί, πάνε κι έρχονται.

Σε ό,τι αφορά τον αγωγό Κομοτηνή - Θεσπρωτία, σημειώνεται πως το έργο εντάχθηκε για πρώτη φορά στο πρόγραμμα ανάπτυξης 2010-2014 και παρέμεινε για δέκα χρόνια στον προγραμματισμό, "χωρίς, όπως αναφέρει ο ΔΕΣΦΑ, να προχωρήσει σε κατασκευή, ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι συνθήκες για αυτή́ θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον. Εάν ξαναεμφανιστεί́ ενδιαφέρον για το έργο, ο ΔΕΣΦΑ θα το αξιολογήσει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες".

Το έργο εντάχθηκε για πρώτη φορά στο ΠΑ 2010-2014 (ΦΕΚ Β’ 1399/16.06.2011) και παρέμεινε από τότε σε όλα τα ΠΑ, όντας μέρος του Έργου Επαυξημένης Δυναμικότητας Ελλάδα-Ιταλία που ξεκίνησε μετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από Χρήστη το Μάιο 2017, που ωστόσο δεν συνεχίστηκε.

Εν συντομία, το έργο παρέμεινε για περίπου 10 χρόνια στα ΠΑ χωρίς να προχωρήσει σε κατασκευή, ενώ δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι συνθήκες για αυτή θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον. Εάν ξαναεμφανιστεί ενδιαφέρον για το έργο, ο ΔΕΣΦΑ θα το αξιολογήσει σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο και θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες».