Την παρακάτω επιστολή έστειλε στον υπουργό Ναυτιλίας το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας:

Μετά τη προκήρυξη διαγωνισμού για την πώληση τον λιμένα Ηγουμενίτσας, θέτουμε υπόψη σας την Θέση του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, τον κύριου Φορέα εκπροσώπησης της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, επί τον θέματος. Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας διαφωνεί με την πώληση τον Λιμένα Ηγουμενίτσας θεωρώντας ότι, και κερδοφόρο οργανισμό για το Ελληνικό Δημόσιο αποτελεί, και σημαντικό αναπτυξιακό ρόλο, στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου, επιτελεί με την τρέχουσα μορφή τον κατ λειτουργία τον. Εάν όμως πρέπει, λόγω νομικών κλπ δεσμεύσεων, να εκμισθωθεί τότε η εκμίσθωση Θα πρέπει να αφορά αποκλειστικά και μόνο τα τμήματα που αφορούν λιμενικές εγκαταστάσεις, απολύτως απαραίτητες για την λειτουργία τον λιμανιού.

 Πριν την εκμίσθωση Θα πρέπει να αποδοθούν στο Δήμο η χερσαία ζώνη, το παλιό λιμάνι, το παρκινγκ και να αναθεωρηθούν οι χάρτες παραχώρησης σε Σύβοτα, Πλαταριά κατ Σαγιάδα. Q ανάδοχος θα πρέπει να αναλάβει ρητή δέσμευση με σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δυο πολύ σημαντικών έργων υποδομής για την Θεσπρωτία, της μαρίνας Ηγουμενίτσας και τον Εμπορευματικού Κέντρου Θεσπρωτίας, όπως έχούν σχεδιασθεί και δρομολογηθεί, χωρίς εκπτώσεις ποιοτικές και ποσοτικές, με πλήρη δικαιώματα στο ελληνικό δημόσιο και στην τοπική κοινωνία.

Αυτό το τρίπτυχο κε Υπουργέ, πιστεύουμε ότι όχι μόνο εκφράζει απόλυτα την θέληση της τοπικής και Ηπειρωτικής γενικά επιχειρηματικής κοινότητας, αλλά συμπτύσσει παράλληλα και τις θέσεις όλων των κοινωνικών εταίρων της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου, και σας καλούμε να το λάβατε πολύ σοβαρά υπόψη σας, καθώς ουσιαστικά θα κρίνει την επόμενη ημέρα (του ιδιώτη) στο πανηπειρωτικό μας λιμάνι.