Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΑ Ν ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  καλύπτει συνδικαλιστικά τους εργαζόμενους στα ΚΕΠ  του Ν Θεσπρωτίας στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των εργαζόμενων στα ΚΕΠ από το Σάββατο  08/08/2020 με ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ όπως  έχει εξαγγείλει η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΏΝ (Π.Ο.Σ.Ε.Κ.Ε.Π.)» 

 

ΑΠΟΧΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  :

  • από “αλλότρια” καθήκοντα, ήτοι, από καθήκοντα ΔιοικητικούΟικονομικού και από καθήκοντα συναφή με τον κύριο τίτλο σπουδών, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου, για άπαντες τους υπαλλήλους του κλάδου Δ.Υ.Π. που απασχολούνται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  • από τα καθήκοντα εξυπηρέτησης κοινού μέσω του προγράμματος MyKepLive για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών,
  • από τα καθήκοντα χορήγησης Βεβαίωσης περί Αυτοπρόσωπης Εμφάνισης (άρθρο 78 παρ. 3 περ β΄ του ν.4636/2019) αρμοδιότητας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε κατέχοντες δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία σε ισχύ, για άπαν το προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών