Ο αρχιμανδρίτης και ιατρός-ογκολόγος στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως εκπαιδευτής ειδικευομένων στην ογκολογία π. Ιωάννης Κοκκάκης, βρέθηκε για μια ακόμη φορά στη Θεσπρωτία. 

Εκ μητρός έλκει την καταγωγή του από την Κοκκινιά Φιλιατών, που την επισκέπτεται και παραμένει για λίγες ημέρες, όταν οι υποχρεώσεις του τού το επιτρέπουν.


Πέρα από τις επιστημονικές του περγαμηνές, πρόκειται για έναν άνθρωπο, που ψηλαφεί στο φως και επιβεβαιώνει την ελπίδα. Αρνείται να στολισθεί με χοϊκά διαμάντια, γιατί θέλει να ζήσει αληθινά.
Είναι φανερός πάνω του, διάχυτα φανερός, ο ζωντανός βιωματικός χαρακτήρας του, που αυθόρμητα και ανεπιτήδευτα εκδηλώνεται.
Υπηρετεί και εκφράζει έναν Χριστιανισμό, όπου κεντρικός του πυρήνας είναι η πίστη ότι ο Χριστός δεν παρέμεινε στο μνήμα, πως το φως της ζωής ξεπήδησε μέσα από το θάνατο και πως με την ανάσταση του Χριστού ο απόλυτος, ο περιβάλλων τα πάντα και ασυμβίβαστος νόμος της θνητότητας έχει διαρρηχθεί και ανατραπεί έσωθεν.
Ο π. Ιωάννης Κοκκάκης δεν επιδίδεται σε άνευρες διδασκαλίες και στείρα θεολογική εμμονή, αλλά σε θεολογία ζωής και πίστη ψυχής, γέννημα της διαχρονικής αγωνίας: "Πιστεύω, Κύριε, βοήθει μοι τη απιστία".

π. Ηλίας Μάκος