ΑΠΟ ΤΟ ΜέΡΑ 25

Ερώτηση κατατέθηκε από τη βουλευτή Β Πειραιά του ΜέΡΑ25 Φωτεινή Μπακαδήμα σχετικά με την πώληση του λιμανιού της Ηγουμενίτσας.

Ειδικότερα ερωτάται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής γιατί δεν τροποποιήθηκε η χερσαία ζώνη λιμένος πριν την εκδήλωση ενδιαφέροντος, γιατί δεν παραχωρήθηκε το παραλιακό μέτωπο στον Δήμο Ηγουμενίτσας και Φιλιατών, γιατί δεν εξαιρέθηκαν της πώλησης τα αλιευτικά/τουριστικά καταφύγια και πώς θα εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Υπενθυμίζουμε ότι με πρόσφατες αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχουν επανακαθοριστεί οι χερσαίες ζώνες των λιμένων της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, της Καβάλας και της Κέρκυρας και με παλαιότερη απόφαση η χερσαία ζώνη της Πάτρας.

Αναλυτικά η ερώτηση:

Στις 13 Ιουλίου 2020 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (ΟΛΗΓ) Α.Ε.

Μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 1.7 της πρόσκλησης αναφέρεται «η επαναδιαπραγμάτευση και τροποποίηση της Σύμβασης Παραχώρησης, με σκοπό, μεταξύ άλλων ζητημάτων:

(i) την εισαγωγή λεπτομερέστερων παραμέτρων και προδιαγραφών αναφορικά με τις εν εξελίξει υποχρεώσεις της Εταιρείας να παρέχει, φιλοξενεί και / ή υποστηρίζει ευρεία δέσμη λιμενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα

(ii) την εκλογίκευση του αποτυπώματος του Λιμένα και ενδεχομένως τον επαναπροσδιορισμό της περιοχής παραχώρησης υπό το πρίσμα παράλειψης περιοχών που δεν απαιτούνται για την λειτουργία του και/ή επέκτασης σε παρακείμενες περιοχές·

(iii) το διαχωρισμό τυχόν ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων και άλλων δημοσίας υφής εξουσιών από τις δραστηριότητες της Εταιρείας, ώστε η Εταιρεία να λειτουργεί αποκλειστικά ως εμπορική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα·

(iv) τη διατήρηση της θέσης και του ρόλου του Λιμένα·

(v) την ενθάρρυνση αειφόρου ανάπτυξης του Λιμένα και επενδύσεων σε νέες εγκαταστάσεις και στη συντήρηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Λιμένα και τη συμφωνία για συγκεκριμένες επενδύσεις στο Λιμένα

(vi) τη λεπτομερή περιγραφή κατάλληλης διαδικασίας για τον καθορισμό της εν γένει τιμολόγησης, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει (χωρίς περιορισμό) διαδικασία έγκρισης από το ΕΔ των τιμολογίων που σχετίζονται με την ακτοπλοΐα και τις παράκτιες ναυτιλιακές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφικές διαστάσεις·

(vii) την εισαγωγή κατάλληλων κινήτρων και την επικαιροποίηση μηχανισμών για τον καθορισμό του ύψους του καταβλητέου ανταλλάγματος παραχώρησης από την Εταιρεία στο ΕΔ.

Οι ακριβείς όροι των τροποποιήσεων της Σύμβασης Παραχώρησης και οι εμπορικές επιπτώσεις των εν λόγω τροποποιήσεων θα προσδιοριστούν στη δεύτερη φάση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας.»

Στην από 3/2/2001 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του ΟΛΗΓ Α.Ε. περιγράφονται αναλυτικά ότι παραχωρούνται οι χερσαίες ζώνες Ηγουμενίτσας, Πλασταριάς, Σαγιάδας και Συβότων. Ζώνες που, εκτός από τις λιμενικές εγκαταστάσεις και τις αλιευτικές μαρίνες, περιλαμβάνουν πολιτιστικά και εμπορικά ακίνητα καθώς και παραλίες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην χερσαία ζώνη της Ηγουμενίτσας περιλαμβάνονται το πολιτιστικό κτίριο ‘Πανθεον’, οι εγκαταστάσεις του ομίλου αντισφαίρισης, οι εγκαταστάσεις του κάμπινγκ όπως επίσης και τα τρία αναψυκτήρια του Δρεπάνου, στη χερσαία ζώνη της Πλαταριάς περιλαμβάνεται όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης και στη χερσαία ζώνη των Συβότων, εκτός από το αλιευτικό λιμάνι, περιλαμβάνονται και οι παραλίες Ζέρη, Γαλλικός και Κάρβουνο.

Τα παραπάνω δημοτικά διαμερίσματα είναι παραθαλάσσιες πόλεις με τις παραλιακές (χερσαίες) ζώνες τους να ανήκουν σε ανώνυμη εταιρία.

Επειδή σύμφωνα με τον Ν. 2932/2001 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) τα όρια των χερσαίων ζωνών των οργανώσιμων λιμένων, δηλαδή και του ΟΛΗΓ, μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν τροποποιήθηκαν τα όρια των χερσαίων ζωνών πριν την δημοσίευση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος;
  2. Για ποιους λόγους δεν παραχωρούνται οι χερσαίες ζώνες Ηγουμενίτσας, Πλασταριάς, Σαγιάδας και Συβότων στους αντίστοιχους δήμος;
  3. Γιατί δεν εξαιρούνται τα αλιευτικά καταφύγια από την παραπάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος;
  4. Πώς θα εξασφαλιστεί εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς και τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας;
  5. Πώς θα διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στη θάλασσα και η ελεύθερη χρήση των παραλιών που περιλαμβάνονται σήμερα στις χερσαίες ζώνες;