Τα σκουπίδια, που αφήνουν οι λουόμενοι στην παραλία του Δρεπάνου, είναι μια άσχημη εικόνα. 

Και η ευθύνη είναι και ατομική. Δεν μπορεί να τρέχει από πίσω μας ένας υπάλληλος καθαριότητας και να μαζεύει ό,τι αφήνουμε.
Η καθαριότητα του περιβάλλοντος εξαρτάται πρωτίστως από εμάς. Ας μη διαμαρτυρόμαστε, λοιπόν, για κάτι, που εμείς προκαλούμε.

H.