Ο Γ. ΓΟΓΟΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Πριν από λίγες ημέρες η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ηπείρου, έλαβε αρνητική απόφαση σε ότι αφορά την έγκριση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για την περίπτωση δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στα όρια της Κοινότητας Σπαθαραίων του Δήμου Ηγουμενίτσας. Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είχε δημοσιεύσει τις ανακοινώσεις – προσκλήσεις προς φορείς και πολίτες την 13 – 7 – 2020 και η προθεσμία υποβολής απόψεων ήταν η 19 – 8 – 2020.

Ένας εκ των φορέων που έπρεπε να υποβάλλει άποψη είναι και ο Δήμος Ηγουμενίτσας, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας που προβλέπει τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία εισηγείται σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει και την τελική απόφαση. Βεβαίως, απαιτείται και η γνώμη του Συμβουλίου της Κοινότητας Σπαθαραίων.

Όπως καταγγέλλει με ανακοίνωσή του όμως ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Γιάννης Γόγολος, τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έγιναν.

«Γιατί άραγε ο κ. Δήμαρχος και ο κ. Πρόεδρος του Δ.Σ., δεν έπραξαν το καθήκον τους; Είχαν κάτι να κρύψουν; Είχαν κάτι να φοβηθούν; Γιατί καλύφθηκαν πίσω από την τυπική νομιμότητα, που προβλέπει ότι δεν κωλύεται η συνέχιση της διαδικασίας έγκρισης αν δεν γνωμοδοτήσει το Δ.Σ.;

Γιατί δεν ήθελαν να συζητηθεί το θέμα στα προαναφερόμενα συλλογικά όργανα; Μήπως γιατί δεν ήθελαν να ακουστούν οι απόψεις όλων όσοι θα συμμετείχαν; Ή μήπως επειδή δεν ήθελαν να πάρουν το βάρος της τελικής εισήγησης, αφού σε κάθε περίπτωση η Δημοτική Παράταξη του Συνδυασμού του κ. Δημάρχου, έχει την απόλυτη πλειοψηφία τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Δ.Σ.

Και αν ισχύει αυτό, γιατί δεν ήθελαν να αποφασίσουν; Μήπως γιατί δεν θέλουν να δυσαρεστήσουν ορισμένους εκπροσώπους οικονομικών ή άλλων συμφερόντων, που τους στήριξαν στις εκλογές;

Αλλά το καθήκον του Δημάρχου και του Προέδρου του Δ.Σ. δεν είναι να μεριμνούν για να μην ενοχληθούν αλλότρια οικονομικά συμφέροντα. Είναι η προάσπιση των συμφερόντων των δημοτών του Δήμου.

Η μη σύγκλιση οργάνων για τη συζήτηση θεμάτων ακόμη και αν δεν έχουν αποφασιστική αρμοδιότητα, αποτελεί διαστρέβλωση και υποβάθμιση του ρόλου τους, καθώς και υπονόμευση της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Η μη διατύπωση γνώμης του Δήμου για σοβαρά ζητήματα, πλήττει το κύρος του θεσμού και τον απαξιώνει στα μάτια τρίτων.

Η Δημοτική Παράταξη του Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Δημοτική Συνεργασία» δηλώνει ότι επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια, προκειμένου να διαφυλαχθεί η τήρηση της διαφάνειας της λειτουργίας του Δ.Σ. και του Δήμου γενικότερα. Δεν θα επιτρέψουμε να μεταβληθεί ο Δήμος σε πεδίο εξυπηρέτησης οικονομικών ή άλλων συμφερόντων», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Γόγολος.