ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισαν την παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου που προοριζόταν για την ανέγερση φοιτητικών εστιών στην Ηγουμενίτσα, έδωσαν στη δημοσιότητα Γιάννης Γόγολος και Δώρης Δήμας.

Ο Γ. Γόγολος
Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του Γ. Γόγολου αναφέρει


Κύριοι,σήμερα στην ημερήσια διάταξη έπρεπε να είχαμε ως θέμα την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτιρίου, που μόλις πριν ένα μήνα περιήλθε στο Δήμο Ηγουμενίτσας, τις προτάσεις για τη νέα του χρήση επ΄ωφελεία του Δήμου και την αναζήτηση εργαλείων χρηματοδότησης του. Αντ΄ αυτού καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα για την παραχώρηση ή μη του συγκεκριμένου κτιρίου στην Αστ. Διεύθυνση Θεσπρωτίας, για δική της χρήση.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε την πίεση που έχετε για την συγκεκριμένη παραχώρηση.
Το συγκεκριμένο κτίριο μεταγράφηκε στο υποθηκοφυλακείο στο τέλος Ιουλίου 2020.
Δεν μπορώ να μην σχολιάσω τις πολύ γρήγορες διαδικασίες παραχώρησης στο Δήμο μας εν μέσω Πανδημίας και καλοκαιρινής περιόδου. Δεν υπάρχει προηγούμενο ανάλογης διαδικασίας ξεπερνώντας ακόμη και την ταχύτητα του φωτός. Όταν για την χερσαία ζώνη ακόμη δεν μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με τον Υπουργό Ναυτιλίας εδώ και έξι περίπου χρόνια που είστε Δήμαρχος , ενώ σε λιγότερο από εννέα ημέρες δημοπρατείτε το Λιμάνι Ηγουμενίτσας.
Δεν προχωρήσατε σε κανένα είδος διαβούλευσης.
Δεν ενημερώσατε για τις προθέσεις σας το Δημοτικό Συμβούλιο, όταν συμμετείχατε σε υπουργικές συσκέψεις για το σκοπό αυτό όπως επίσης μας αναφέρετε σήμερα ότι γνωρίζατε για το συγκεκριμένο ενδιαφέρων και με την παρουσία τεχνικών του σχετικού υπουργείου, έγιναν έλεγχοι στο κτήριο από το 2018. Γιατί δεν ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο για τις ενέργειες αυτές; Ποιος ήταν ο λόγος;
Δεν προχωρήσατε σε κανένα είδος αποτίμησης της περιουσίας αυτής.
Διακρίνω στην ενέργειά σας αυτή, την πίεση του Βουλευτή της Κυβέρνησης Θεσπρωτίας σε πολιτικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο όπως έμαθα πριν λίγο.
Έστω και την ύστατη στιγμή, σας καλούμε να μη προχωρήσετε τη διαδικασία και να συζητήσουμε προτάσεις για την αξιοποίηση του 3.500 τ.μ. κτιριακά διαμορφωμένου για δωμάτια φιλοξενίας φοιτητών που βρίσκεται σε μια έκταση 10 στρεμμάτων. Εμείς προτείνουμε
a. Να αξιοποιηθεί από τον ίδιο το Δήμο και τις υπηρεσίες του
b. Να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη δομών υγείας λόγω της εγγύτητας με το ΤΕΠ
c. Να αξιοποιηθεί ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων ( το πιο άμεσο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας ) ή άλλων ευπαθών κοινωνικών ομάδων πληθυσμού.
d. Να αξιοποιηθεί ως δομή για φοιτητές, προκειμένου να μη απεμπολήσουμε την προσπάθεια ίδρυσης εκ νέου ως Πανεπιστημιακού Τμήματος ΤΕΙ στην Ηγουμενίτσα.
e. Να αξιοποιηθεί για δομή υγείας παιδιών.
Πέραν της απαξίωσης του Δημοτικού Συμβουλίου που επιχειρείται με τη σημερινή σας ενέργεια, εντάσσετε την παραχώρηση του Δημοτικού κτιρίου και του περιβάλλοντος αυτού χώρου, στο άρθρο 185 παρ. 1 του ν. 3463/2006.
Δηλαδή παραχωρείται ένα κτίριο υψηλής αντικειμενικής αξίας τον Σεπτέμβριο του 2020,για την αντιμετώπιση έκτακτης καιεπείγουσας ανάγκης. Σας καλώ να τεκμηριώσετε την απόφαση
Σας καλώ κ. Δήμαρχε να σεβαστείτε τον όρκο που δώσατε με την ανάληψη των καθηκόντων σας, ότι θα υπερασπίζεστε τα συμφέροντα του Δήμου, μη φειδόμενος προσπαθειών γι αυτό.
Ο ίδιος ομολογήσατε πριν λίγο, ότι η παραχώρηση με το άρθρο 185 του ν. 3463/2006 δεν νομιμοποιείται, λόγω της απουσίας των προβλεπόμενων κριτηρίων που θέτει, ήτοι της αντιμετώπισης έκτακτης και επείγουσας ανάγκης.
Σήμερα δεν νομιμοποιείστε να προχωρήσετε στην παραχώρηση του Δημοτικού κτιρίου υψηλής αντικειμενικής αξίας για τον Δήμο, στην Αστ. Διεύθυνση Θεσπρωτίας.
Είναι χρέος μου, όπως και κάθε δημοτικού συμβούλου που βρίσκεται στην αίθουσα να μην το επιτρέψει προχωρώντας σε κάθε νόμιμη ενέργεια. Ειδάλλως να αναλάβετε και την ευθύνη της παράνομης αυτής πράξης.
Δεν είμαι αντίθετος να βρεθεί μια άλλη ολοκληρωμένη λύση που να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσπρωτίας.
Επισυνάπτω το Άρθρο 185 Νόμος 3463/2006
Άρθρο 1ο
Δωρεάν παραχώρηση κυριότητας και χρήσης δημοτικών και κοινοτικών Ακινήτων

1 . Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου επιτρέπεται ναπαραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ή κοινοτικών ακινήτων στο Δημόσιοή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για την αντιμετώπιση έκτακτης καιεπείγουσας ανάγκης. Η παραχώρηση ανακαλείται με όμοια απόφαση, εφόσον οιλόγοι που την είχαν υπαγορεύσει έχουν εκλείψει.

2 . Ομοίως με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, επιτρέπεται ναπαραχωρείται δωρεάν η χρήση ακινήτων σε άλλα νομικά πρόσωπα, που ασκούναποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τατοπικά συμφέροντα.

2Α . Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτηπλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, επιτρέπεται ναπαραχωρείται δωρεάν η χρήση δημοτικών ακινήτων σε φορείς Κοινωνικής καιΑλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) που έχουν την έδρα τους ήασκούν τη δραστηριότητά τους στον οικείο δήμο, για την ενίσχυση της τοπικήςκαι κοινωνικής ωφέλειας, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4430/2016. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5)έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας, επιτρέπεται η απευθείας εκμίσθωση τουιδίου ακινήτου στον παραχωρησιούχο φορέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης καιΟικονομίας, κατόπιν αίτησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄της παραγράφου 2 του άρθρου 192. Σε περίπτωση παράβασης των όρων της παραχώρησης ή των διατάξεων του ν. 4430/2016, η παραχώρηση ανακαλείταιμε απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτηπλειοψηφία των παρόντων.
Όπως προστέθηκε με την Παρ.2 Άρθρο 196 ΝΟΜΟΣ 4555/2018 με ισχύ την 19/07/2018

3 . Με απόφαση του ίδιου οργάνου επιτρέπεται να παραχωρούνται δωρεάν, κατάπλήρη κυριότητα, δημοτικά ή κοινοτικά ακίνητα σε αθίγγανους και ομογενείςπου εγκαθίστανται στην Ελλάδα και οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε κρατικάπρογράμματα στεγαστικής αποκατάστασης ή σε προγράμματα πουχρηματοδοτούνται, καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, από το κράτος.
Η ανωτέρω παραχώρηση συντελείται υπό τη διαλυτική αίρεση, ότι επί μίαεικοσαετία, το παραχωρούμενο ακίνητο δεν θα πωληθεί ή δεν θα εκμισθωθεί,με εξαίρεση τη γονική παροχή.
Η σχετική απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου αποτελεί τίτλο γιατη μεταγραφή στα βιβλία του οικείου υποθηκοφυλακείου.

4 . Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης καιΑποκέντρωσης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα ειδικότερα κριτήριαπαραχώρησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Η εισήγηση της Λ.Σ. στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως εξής:
• Πιστεύουμε ότι η λειτουργία της Αστυνομικής Δ/νσης Θεσπρωτίας στο κέντρο της πόλης δημιουργεί προβλήματα. Είναι υπαρκτά και σοβαρά τα προβλήματα, που ανέφεραν οι αστυνομικοί. Τα προβλήματα που έχουν σχέση με την παλαιότητα του κτηρίου και την έλλειψη χώρων έχουν επιπτώσεις τόσο στους εργαζόμενους σε αυτό, όσο και στους επισκέπτες. Δημιουργεί επίσης σοβαρά προβλήματα τόσο στο κυκλοφοριακό όσο και στην στάθμευση αυτοκινήτων. Άρα είναι αναγκαία η μετεγκατάσταση της Αστυνομικής Δ/νσης Θεσπρωτίας.
• Το πρόβλημα αυτό καλείται να λύσει το υπουργείο προστασίας του πολίτη, δηλαδή το κεντρικό κράτος. Με παρέμβαση του κυβερνητικού βουλευτή κ. Γιόγιακα μεταφέρεται αυτή η ευθύνη στον δήμο μας. Έτσι το κεντρικό κράτος αφού έχει φορτώσει στους δήμους μια σειρά αρμοδιότητες χωρίς την μεταφορά αντίστοιχων πόρων, αφού έχει πετσοκόψει την χρηματοδότηση των, ζητά τώρα να πάρει και ακίνητα από τον δήμο μας για να στεγάσει υπηρεσίες του. Την ίδια στιγμή μια σειρά ακίνητα του δημοσίου μέσα στον δήμο μας έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ για «αξιοποίηση». Μεταξύ αυτών έχει γραφτεί ότι είναι και το κτήριο που στεγάζεται σήμερα η Αστυνομική Δ/νση Θεσπρωτίας. Στη εισήγηση αναφέρεται ότι το κτήριο αυτό ανήκει σήμερα στην Κτηματική. Μια κυβερνητική υπηρεσία που πολύ έχει ταλαιπωρήσει και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τον δήμο μας.(π.χ. στον καθορισμό της «χερσαίας ζώνης»)
• Ο δήμος από την εισήγηση καλείται να παραχωρήσει δημοτική περιουσία. Δεν αναφέρεται όμως τι θα πάρει σαν αντάλλαγμα. Αντίθετα το κεντρικό κράτος όταν είναι να παραχωρήσει κάτι, πολύ το βασανίζει και το παζαρεύει.( όπως κάνει λ.χ. με το εγκαταλειμμένο κτήριο όπου στεγάζονταν το Κέντρο Υγείας.) Ακίνητα του δημοσίου υπάρχουν στον δήμο μας. Κάλλιστα θα μπορούσε να δοθεί ένα από αυτά στην αστυνομία για να γίνει ένα σύγχρονο κτήριο από την αρχή, με δρόμους που να επιτρέπουν εύκολα την πρόσβαση σε αυτό.
• Δεν καταλαβαίνουμε γιατί ζητείται το συγκεκριμένο κτήριο της «φοιτητικής εστίας». Είναι ένα εγκαταλειμμένο, για πάνω από 15 χρόνια, κουφάρι που σταμάτησε η κατασκευή του επειδή ήταν προβληματικό. Η μελέτη και η άδεια του ήταν για να κατασκευαστεί κτήριο σε επίπεδο οικόπεδο και αυτό έχει κτιστεί σε πλαγιά. Για αυτό και σταμάτησε η κατασκευή του μετά από έλεγχο. Υπήρξε και το σχετικό πρόστιμο από την Ε.Ε. Αυτό το κτήριο που δεν μπορούσε να γίνει εστία, πως μπορεί να στεγάσει αστυνομική υπηρεσία; Οι τεχνικοί είναι οι πιο κατάλληλοι να τοποθετηθούν για την ασφάλεια και την λειτουργικότητα του κτηρίου. Αλλά γιατί αυτή η επιμονή στο συγκεκριμένο κτήριο ενώ μπορεί να βρεθεί δημόσια έκταση για αυτόν τον σκοπό;
• Ο δρόμος που οδηγεί στο συγκεκριμένο κτήριο είναι πολύ στενός και επικίνδυνος. Εξυπηρετεί την κίνηση προς τα χωριά του κάμπου, της Νέας Σελεύκειας ,του ΤΕΠ και εν μέρει της Αλβανίας. Μπορεί να αντέξει και άλλη δραστηριότητα; Προφανώς όχι. Αντίθετα πρέπει σήμερα να παρθούν κυκλοφοριακά μέτρα που να περιορίζουν και να ρυθμίζουν την κίνηση σε αυτόν. Η διαπλάτυνση του δρόμου που αναφέρθηκε προϋποθέτει την εφαρμογή της 5ης πολεοδομικής ενότητας της πόλης μας, διαδικασία που καρκινοβατεί πολλά χρόνια.
• Το κτήριο της «φοιτητικής εστίας » περιήλθε επίσημα στην ιδιοκτησία του δήμου εντελώς πρόσφατα με διαδικασία ”express” , πράγμα που δείχνει ότι το κράτος είναι και γρήγορο και αποτελεσματικό όταν θέλει. Δεν γίνεται το ίδιο όμως και με την «χερσαία ζώνη» λιμένα Ηγουμενίτσας ,που αφορά λειτουργικούς χώρους (π.χ. δρόμους) του δήμου. Φαίνεται ότι αυτό μας δόθηκε και επίσημα με σκοπό να το παραχωρήσουμε.
• Ο δήμος αφού πήρε στην ιδιοκτησία μια έκταση ,που δικαιωματικά του ανήκει (την είχε παραχωρήσει για λειτουργίες του ΤΕΙ που έκλεισε), θα έπρεπε να μελετήσει πρώτα αν και πως μπορεί να την αξιοποιήσει για τις ανάγκες του και μετά να συζητήσει οτιδήποτε άλλο. Αλλά και αν παρά όλα αυτά έπρεπε οπωσδήποτε να δοθεί στην αστυνομία, για λόγους που δεν γνωρίζουμε, θα έπρεπε να ζητήσει και να του δοθεί δημόσιο ακίνητο αναλόγου αξίας στην πόλη πράγμα που δεν φαίνεται στην εισήγηση.
• Με αυτές τις σκέψεις καταψηφίζουμε την συγκεκριμένη εισήγηση