Ενημερώνουμε ότι βάσει εγγράφου από το αρμόδιο Υπουργείο σχετικά με τη λειτουργία των ΚΕΠ, η εξυπηρέτηση των πολιτών από τα ΚΕΠ του Δήμου Ηγουμενίτσας από τις 23 Νοεμβρίου 2020 θα πραγματοποιείται καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 07:30 - 15:00.

Η προσέλευση των πολιτών θα γίνεται αυστηρά κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης (ραντεβού), ώστε να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και οσυνωστισμός καθώς και να διεκπεραιώνονται χωρίς καθυστερήσεις και αναμονή τααιτήματα των πολιτών.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού:2665361222, 223, 224, 225, 226, 227 & 220