Τρεις σύλλογοι Ερασιτεχνικής Αλιείας που δραστηριοποιούνται στο Νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα, οι Α.Σ.Ε.Α.Ιωαννίνων, Α.Σ.Ε.Α.Κόνιτσας και Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Άγριας Πέστροφας και Fly Fishing " ΑΣΤΡΑΙΟΣ" κατέθεσαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων -με ταυτόχρονη κοινοποίηση στο Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος- έγγραφη καταγγελία για την ανεπανόρθωτη καταστροφή που προκλήθηκε στους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού Γορμού τόσο στην περιοχή Παρακαλάμου όσο και στην περιοχή Βήσσιανης .

Με την καταγγελία ζητούν την αναζήτηση ενόχων για την τέλεση παράνομων πράξεων (επιχωματώσεων, αλλαγές κοίτης ποταμών, αυθαίρετες επεμβάσεις στους υδατοφράκτες κ.λ.π.) αλλά και τυχόν ευθυνών για πλημμελή άσκηση καθηκόντων -αν μη και συγκάλυψη παράνομων ενεργειών - εκ μέρους των τοπικών αρχών και υπηρεσιών κυριολεκτικά κάτω από την μύτη των οποίων ένας ποταμός οδηγήθηκε στα αρδευτικά κανάλια και μετατράπηκε σε ξεροπόταμο λιμναζόντων νερών στα οποία οι εγκλωβισθέντες ιχθυοπληθυσμοί αφανίστηκαν με κάθε μέσο.

Επίσης με άλλο έγγραφό τους πρός όλες τις αρμόδιες και συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητούν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αφενός μεν να προχωρήσουν στην αποκατάσταση της ελεύθερης ροής των νερών των ποταμών , αφετέρου δε να εξασφαλιστεί η προβλεπόμενη από την Νομοθεσία ελάχιστη παροχή -η λεγόμενη οικολογική παροχή- στους ποταμούς της περιοχής μας ώστε να μην παρατηρηθούν προβλήματα ανάλογα με τα προαναφερθέντα.

Παράλληλα κατέστησαν τους αποδέκτες υπεύθυνους για την αποφυγή επανάληψης των διαδραματισθέντων τα τελευταία χρόνια με τις αυθαίρετες αλλαγές κοίτης ποταμών και διοχέτευση όλης της παροχής των στις μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των. Σε κάθε περίπτωση οι Σύλλογοί μας επιφυλάσσονται για τις περαιτέρω ενέργειές τους.