Η αυξημένη μοριοδότηση των πτυχίων ΙΕΚ σε σχέση με τους τίτλους σπουδών των ΕΠΑΛ, Τεχνικών και Επαγγελματικών Λυκείων είναι το θέμα Ερώτησης που απευθύνει ο Βασίλης Γιόγιακας προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται στην τελευταία ετήσια έκθεση του ΑΣΕΠ στην οποία χαρακτηρίζονται εύλογες οι διαμαρτυρίες που προκαλεί η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων ΙΕΚ με τον ίδιο συντελεστή με εκείνον των πτυχίων  ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων και ερωτά τον Υπουργό αν θα υιοθετήσει την πρόταση του ΑΣΕΠ για ενισχυμένη μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων ΙΕΚ. 

«Στην Ετήσια Έκθεση του Α.Σ.Ε.Π. για το 2017 (κεφάλαιο «Σχολιασμός και Προτάσεις», ενότητα δ. Ζητήματα τυπικών προσόντων και μοριοδότησης) γίνεται αναφορά σε «εύλογες διαμαρτυρίες» που «προκαλεί» η μοριοδότηση του βαθμού των πτυχίων-διπλωμάτων των Ι.Ε.Κ. με τον ίδιο συντελεστή (20) σε σχέση με εκείνη των πτυχίων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε., Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων. Σημειώνεται σχετικά ότι η εκπαίδευση που παρέχουν τα πρώτα είναι μετα- δευτεροβάθμια ενώ αυτή των Ε.Π.Α.Λ. κ.λπ. είναι απλώς δευτεροβάθμια καθώς και ότι οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)» σημειώνεται μεταξύ άλλων στην ερώτηση του Θεσπρωτού βουλευτή.

 ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

multirama

 tentes

daikin

itech